RTL Hrvatska / Kontakti

Kontakti

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb

Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
MB: 1698621, OIB: 07330149920
IBAN: 4623300031100217010 otvoren kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 - Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave: Henning Tewes
Zamjenik predsjednika Uprave: Ivan Lovreček


Kako do nas