x

Tri, dva, jedan - peci!

321 peci

U novoj sezoni RTL-ove emisije „3, 2, 1 – PECI!“ kandidati će se natjecati u pripremi slastica, domaćih kao i međunarodnih. Ocjenjivat će se okus, kreativnost i izgled, iako prednost ipak ima okus pripremljenih slastica.

Popunjavanjem ovog Upitnika i slanjem istog dajete svoj pristanak da se Vaši podaci koriste u predodabiru za natjecatelja u novoj sezoni „3, 2, 1 – PECI“. Za ispunjavanje će Vam trebati otprilike 20 minuta, a predlažemo da pripremite i Vašu fotografiju (JPG, do 3 MB). Obvezno je odgovoriti na sva pitanja iz upitnika.

Prije početka ispunjavanja Upitnika proučite uvjete na koje pristajete popunjavanjem i slanjem Upitnika, kao i osnovne uvjete za pristupanje selekcijskom postupku.

Zadnji dan za ispunjavanje Upitnika je 09.listopada 2014.

Svi podaci iz ovog Upitnika bit će na raspolaganju RTL Hrvatska d.o.o. i suglasni ste da Vas RTL Hrvatska d.o.o. u tom vremenu može kontaktirati u predodabiru za emisiju.

Slika (JPEG, GIF, PNG, BMP)