Novosti

Vaše vijesti

Sudjelujte u kreiranju vijesti RTL Televizije koristeći se svojom videokamerom, mobilnim telefonom ili digitalnim fotoaparatom.

Pošaljite svoju vijesti i nagradit ćemo vas s 500 kuna ako vašu snimku objavimo u programu RTL Televizije!

Slika (JPEG, GIF, PNG, BMP), video (MP4) ili ZIP sa više datoteka