Glavna urednica

Tamara Matković

Zamjenik glavnog urednika

Matej Devčić

Koordinatori Showa

Tamara Žiger, Barbara Marinović

Koordinator Sporta

Aldo Franičević

Novinari, komentatori, kolumnisti i suradnici

Nevenka Cuglin, Helena Kolar, Katarina Dimitrijević Hrnjkaš, Sergej Županić, Matea Vidić, Ivana Buljan, Leona Barić, Diana Bisaku, Ana Roksandić, Jakov Sedlar, Tonia Malić, Antonija Šipušić, Luka Kalac, Ana Samardžić, Filip Škrlec, Luka Tunjić, Ena Atlija, Božica Noršić, Slobodanka Đuderija, Ivo Anić

Menadžer digitalnog marketinga
Dijana Nikolić

Voditelj društvenih mreža informativnog sadržaja

Tomislav Metelko

NAKLADNIK
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN: HR4623300031100217010 otvoren kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave:

Branko Čakarmiš

Član Uprave:

Ivana Mihelčić

Član Uprave:

Tonko Weissmann

KONTAKT

rtl@rtl.hr

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.rtl.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: rtl@rtl.hr

Glavna urednica

Tamara Matković

Zamjenik glavnog urednika

Matej Devčić

Koordinatori Showa

Tamara Žiger, Barbara Marinović

Koordinator Sporta

Aldo Franičević

Novinari, komentatori, kolumnisti i suradnici

Nevenka Cuglin, Helena Kolar, Katarina Dimitrijević Hrnjkaš, Sergej Županić, Matea Vidić, Ivana Buljan, Leona Barić, Diana Bisaku, Ana Roksandić, Jakov Sedlar, Tonia Malić, Antonija Šipušić, Luka Kalac, Ana Samardžić, Filip Škrlec, Luka Tunjić, Ena Atlija, Božica Noršić, Slobodanka Đuderija, Ivo Anić

Menadžer digitalnog marketinga
Dijana Nikolić

Voditelj društvenih mreža informativnog sadržaja

Tomislav Metelko

NAKLADNIK
RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45
HR-10000 Zagreb
Tel: + 385 1 3660 000
Fax: + 385 1 3660 009
E-mail: rtl@rtl.hr
Web: www.rtl.hr

Upisana kod trgovačkog suda u Zagrebu sa matičnim brojem subjekta MBS: 080451968,
OIB: 07330149920
IBAN: HR4623300031100217010 otvoren kod SG-Splitska banka d.d. R.Boškovića 16 – Split.
Temeljni kapital 366.792.200,00 kn uplaćen u cijelosti.

Predsjednik Uprave:

Branko Čakarmiš

Član Uprave:

Ivana Mihelčić

Član Uprave:

Tonko Weissmann

KONTAKT

rtl@rtl.hr

Svi poslani materijali, fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, ali ne moraju biti objavljeni.

Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje nam pošalju materijal, jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Portal www.rtl.hr poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih.Pravila korištenja svih naših portala i servisa su definirana u uvjetima korištenja.Kršenje uvjeta korištenja možete prijaviti na e-mail adresu: rtl@rtl.hr

Vidi još članaka