Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču
RTL KOCKICA

Pravila sudjelovanja u kreativnom nagradnom natječaju 'Nacrtaj slova'

Image
Foto: RTL
RTL.HR/ 21.9.2021. u 14:31
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač) u čijem je vlasništvu Facebook stranica RTL Kockica, organizira kreativni natječaj pod nazivom „ Nacrtaj slova“   (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za posjetitelje Facebook stranice RTL Kockica. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije RTL-a i promocije Facebook stranice RTL Kockica.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 22. rujna 2021. u 10:00 sati i traje do 26. rujna 2021. do 23:59 sati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Tijekom trajanja kreativnog natječaja fanovi Facebook stranice RTL Kockica imat će priliku osvojiti tri (6) vježbenice Kockić na zadatku – Učimo slova. Tri (6) korisnika s najkreativnijim crtežima koje pošalju u inbox Facebook stranice RTL Kockica dobiti će po jednu (1) nagradu. 

Članak 3.

Upravo se čita

Image
gost Direkta

Hoće li Putin prijeći granicu i baciti nuklearku? Kotromanović: 'Najopasnije su pametne budale. Sve je moguće'

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su sudionici ostavili na Facebook stranici RTL Kockica i/ili u inboxu.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj ili Facebook stranicu RTL Kockica. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook stranici RTL Kockica i web portalu RTL.hr objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji od 22. rujna 2021. do 26. rujna 2021. pošalju u inbox crtež na objavu nagradnog natječaja na Facebook stranici RTL Kockica kojim prikazuju odgovor na postavljeno pitanje. Zadatak sudionika bit će da u inbox pošalju crtež kao odgovor na postavljeno pitanje, bez naknadnog uređivanja (edita). Svi crteži I fotografije istih koji se postave nakon perioda navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir. Nakon završenog roka ekipa RTL Hrvatske odabrat će tri (6) najkreativnija crteža, a rezultate će objaviti u roku od 72 sata nakon završetka Kreativnog natječaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31. 12. 2022. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaka fotografija i crtež koja odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljena na Facebook stranicama RTL Hrvatska i internetskoj stranici www.rtl.hr. Najkreativnije fotografije i crteže prema odabiru Priređivača bit će objavljene na Facebook stranici RTL Kockica i/ili internetskoj stranici www.rtl.hr.

Svaki Sudionik može poslati samo jednu fotografiju, tj crtež. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te fotografiju koja je dostavljena Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da u inbox Facebook stranice RTL Kockica pošalje poruku „ODUSTAJEM OD NATJEČAJA ZA NACRTAJ SLOVA!“.

Članak 7.

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa) radi sudjelovanja u Kreativnom natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audiomaterijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci ne dostavljaju se trećim osobama i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

31. 12. 2022. godine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika Kreativnog natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu rtl@rtl.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje nagrada više neće biti moguće.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. /ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu rtl@rtl.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju „Nacrtaj slova!“ objavljenom na Facebook stranici RTL Kockica prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja Kreativnog natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-poruku rtl@rtl.hr. Priređivač će u zakonskom roku po primitku e-poruke odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Kreativnog natječaja.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Na Facebook stranici RTL Kockica tijekom trajanja Kreativnog natječaja u svakom će trenutku biti dostupan pregled svih pristiglih odgovora koji odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ovih Pravila.

Članak 11.

Pobjednici Kreativnog natječaja za svoju će fotografiju dobiti nagradu od Priređivača – tri (6) pobjednika dobit će jedan (1) poklon Priređivača.

Članak 12.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 13.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 14.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 15.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na Facebook stranici RTL Kockica. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na Facebook stranici RTL Kockica i/ili putem inboxa Facebook stranice RTL Kockica.

Članak 16.

Facebook ni na koji način ne sponzorira, podržava ili administrira Kreativni natječaj niti je povezan s njime. Facebook nije odgovoran za Kreativni natječaj te svu odgovornost za provedbu Kreativnog natječaja, prikupljanje podataka o Sudionicima, mehanizaciju nagrađivanja, odabir pobjednika, slanje nagrada te ostale radnje povezane s Kreativnim natječajem snosi RTL Hrvatska d.o.o.

Članak 17.

Za sudjelovanje u Kreativnom natječaju nije potrebno uplatiti određenu svotu novca, a uplaćujući novac, neće se povećati mogućnost dobitka.

RTL Hrvatska d.o.o.

RTL.HR/ 21.9.2021. u 14:31
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Više s weba

Pročitajte još

Image
U SLAST!

Jer ste vi to tražili! Imamo sve recepte Marine iz 'Večere za 5 na selu'!

Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Više s weba