Uspostava e-Registra zgrada

Cilj projekta je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama i uspostaviti informacijski sustav za registar zgrada.

Image
Foto: Iz arhive Državne geodetske uprave
RTL.hr/ 15.12.2022. u 0:05

Državna geodetska uprava potpisala je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt pod nazivom „Uspostava e-Registra zgrada“.

Cilj projekta je definirati metodologiju za prikupljanje i obradu podataka o zgradama, prikupiti podatke o zgradama i uspostaviti informacijski sustav za registar zgrada.

Image
Foto: Iz arhive Državne geodetske uprave
Image
Iz arhive Državne geodetske uprave

Iz arhive Državne geodetske uprave

Državna geodetska uprava je dana 1. veljače 2021. godine potpisala Ugovor za Geoinformatičke usluge na uspostavi Registra zgrada za područje Varaždinske županije i izrade višenamjenskog informacijskog sustava registra zgrada sa zajednicom ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d., Zavod za fotogrametriju d.d., GEO-GAUSS d.o.o., GEOSOFT d.o.o., Geo Grupa d.o.o. i CADCOM d.o.o.

Ugovorom je predviđen razvoj i uspostava sustava Registra zgrada u okviru kojeg će se objediniti i provjeriti svi postojeći podaci o zgradama koje u svojim evidencijama ima Državna geodetska uprava i druge institucije te prikupiti novi podaci o zgradama.

Image
Foto: Iz arhive Državne geodetske uprave
Image
Iz arhive Državne geodetske uprave

Iz arhive Državne geodetske uprave

Upravo se čita

Image
INES PETRIĆ

Ona je rekorderka emisije 'Ljubav je na selu': Za ljubav se borila šest godina, a prema jednom farmeru razvila je osjećaje

Projekt na području Varaždinske županije je pilot-projekt, a rezultati i saznanja prikupljena tijekom njegovog provođenja kao i geoinformatički sustav koji je za te potrebe razvijen poslužit će kao osnova za kasniju uspostavu nove službene evidencije – Registra zgrada za područje cijele Republike Hrvatske.

Sustav registra zgrada će omogućiti javnim registriranim i neregistriranim korisnicima pristup podacima o svim zgradama na području Republike Hrvatske. Sve informacije o zgradama koje se vode i održavaju u različitim evidencijama, bit će dostupne na jednom mjestu – u sustavu Registra zgrada. U sustavu Registra zgrada bit će moguće vidjeti 2D i 3D prikaze zgrada. Registrirani javni korisnici moći će ući u 3D zgradu za koju imaju evidentiran pravni interes i pogledati raspored samostalnih uporabnih cjelina te vidjeti detaljne informacije koje su o njima evidentirane u Registru zgrada i drugim povezanim sustavima.

Image
Foto: Iz arhive Državne geodetske uprave
Image
Iz arhive Državne geodetske uprave

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost Ugovora za pilot-projekt iznosi 12 milijuna kuna, od čega je iznos EU potpore 10 milijuna i 200 tisuća kuna.

Pročitajte još

Image

Preuzmi RTL.hr na Android Marketu i AppStoreu