Ostalo

VIDEO: Lebdenje među oblacima, sada je i to moguće!

Kada je potopljeno vodom, najveće svjetsko slano jezero postaje ogledalo tako da se svakome tko prelazi preko njega čini kao da hoda na oblacima.

RTL
14.08.2012 15:49