Ostalo

VIDEO: Među dječjim igračka pronađene i one koje mogu biti ozbiljno opasne po životu vaše djece!

No nemojte riskirati kad su dječje igračke u pitanju, jer vaše bi dijete moglo ozbiljno nastradati. Među mnoštvom igračaka na policama hrvatskih trgovina, naime, pronašli smo i one opasne po život vaše djece. Labo-ratorijskim testiranjem u njima smo pronašli kance-rogene spojeve koji uzrokuju rak jetara i bubrega. Naše istraživanje pokrenulo je lavinu. Opasne će igračke biti povučene s hrvatskog i europskog tržišta

RTL
20.11.2015 18:31