Ostalo

VIDEO: Mirjana Krizmanić: 'Rastanci idu kroz cijeli život'

"Knjigu rastanaka" napisala je psihologinja Mirjana Krizmanić. U knjizi su upravo rastanci, prekidi veza, kontakata ili komunikacije i kako se nositi s takvim prekidima glavna je tema ovog djela.

RTL
29.11.2018 22:56