Ostalo

Što znači termin otvaranje venskog puta"?

Otvaranje perifernoga venskog puta jedna je od osnovnih tehnika medicinskih sestara i tehničara.

Press
27.03.2017 17:43

Otvaranje perifernoga venskog puta ili intravenozna terapija je infuzija , unošenje velike količine tekućine direktno u venu i jedna je od osnovnih domena medicinskih sestara i tehničara, a uključuje punkciju tj. ubadanje vene intravenskom kanilom tj. iglom. Održavanjem venskog putaomogućava se nadoknada tekućine, elektrolita, transfuzija krvi i doziranje lijekova. Prilikom punkcije vene medicinska sestra se procjenom vene (elastičnosti, punoćevena, blizina arterije, blizina živca, veličina potrebne kanile) orijentira kako bi punkcijabila što uspješnija. Otvaranje venskog puta može biti otežano zbog edema i hematoma u područjupunktiranja, pretilosti, općeg lošeg stanja bolesnika ili promijenjenih anatomskihstruktura. Osim posebnih injekcija kanila odnedavno postoji i pištolj za otvaranje venskog puta. Kada je svaka sekunda života važna, kašnjenje u postavljanju intravenoznog puta može biti kobno. Brz pristup tekućinama za stabiliziranje šoka i lijekovima neophodnim za spašavanje života ključni su čimbenici za preživljavanje pacijenata.

Doznajte koje sve postupke medicinsko osoblje radi prilikom ozbiljne alergijske reakcije u večerašnjoj šokantnoj epizodi KBC serijala u 19:15 na RTL-u!