Masked singer

Pravila nagradne igre 'Tko to tamo pjeva?'

RTL.hr
06.03.2023 16:41

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju odredbe članka 69. stavak 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10) RTL Hrvatska d.o.o. za usluge iz Zagreba, Krapinska 45, kao priređivač nagradne igre donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE Tko to tamo pjeva?
Članak 1.
Priređivač nagradne igre je društvo RTL Hrvatska d.o.o. za usluge iz Zagreba, Krapinska 45 (dalje u tekstu: Priređivač).
Članak 2.
Ovim Pravilima nagradne igre (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač organizira nagradnu igru pod nazivom "Tko to tamo pjeva?" (dalje u tekstu: Nagradna igra), u cilju ostvarenja promidžbenih učinaka Priređivača.
Članak 3.
Nagradna igra počinje 11.03.2023. godine i traje do 29.04.2023.
Članak 4.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na Internet stranici www.rtl.hr/show/masked-singer,nakon što se dobije suglasnost na Pravila od Ministarstva financija.
Članak 5.
Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.
Članak 6.
Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje imaju prebivalište i nalaze se u trenutku glasanja u Republici Hrvatskoj te koje prihvaćaju ova Pravila (dalje u tekstu:
Sudionici), osim zaposlenika tvrtke Priređivača, Pokrovitelja i tvrtke pružatelja telekomunikacijskih usluga, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici i djeca). Maloljetne osobe mogu sudjelovati u nagradnoj igri samo uz suglasnost roditelja ili skrbnika. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da Priređivač, ako postanu dobitnici nagrada, može koristiti bez naknade i objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu (što uključuje objavu podataka u live emisiji Masked singer) njihove osobne podatke; ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i sl. Prihvaćanjem Pravila nagradne igre, gledatelji daju svoj pristanak za upotrebu telefonskog broja s kojeg je upućen poziv ili poslana SMS poruka sa svrhom utvrđivanja njihovog identiteta. To također podrazumijeva da gledatelji pristaju primiti telefonske pozive s dodatnim informacijama u vezi s nagradnom igrom. Svi dostavljeni osobni podaci bit će tretirani u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka ("GDPR") i svim drugim relevantnim zakonima koji se primjenjuju. Detalje o načinu prikupljanja i obrade osobnih podataka kao i pravima zaštite privatnosti sudionik može saznati na Internet stranici www.rtl.hr/show/maskedsinger.
Članak 7.
Suglasnost s pravilima
Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, Sudionici prihvaćaju ova Pravila.
Članak 8.
Odgovornost
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi bilo kakvih sudskih ili drugih sporova oko vlasništva nad telefonskim brojem s kojeg se registrirao glasački poziv ili sms poruka. Svi
eventualni sporovi oko vlasništva broja ne utječu na načelo da će Organizator dodijeliti nagradu vlasniku telefonskog broja s kojeg je registriran glasački poziv.
Članak 9.
Fond nagrada Nagradne igre se sastoji od:
GLAVNA NAGRADA (1 dobitnik)
Osobni automobil OPEL MOKKA EDITION 12 XHT (74KW) MT6 PETROL (pokrovitelj: WAE C d.o.o.)
Vrijednost nagrade: 22.498,00 EUR (169.511,18 HRK)
TJEDNE NAGRADE (7 dobitnika)
3.000,00 EUR (22.603,50 HRK) na OTP Mastercard prepaid kartici (pokrovitelj: OTP banka d.d.)
Ukupna vrijednost Nagradnog fonda: 41.498,00 EUR (327.735,68 HRK)
*službeni tečaj konverzije: 1€ = 7,53450 kn
Nagrade nisu zamjenjive za novac.
Članak 10.
Način i uvjeti sudjelovanja u Nagradnoj igri:Sudionici u nagradnoj igri su sve fizičke osobe koje tijekom trajanja emisije 'Masked singer' na SMS broj 60306 po cijeni 0,32€/sms (2,40 kn/sms) ili pozivom na brojeve u rasponu 065 223301 – 065 223308 po cijeni 0,20€/1,50 kn za pozive iz fiksne mreže ili 0,32€/2,40 kn za pozive iz mobilnih mreža, daju svoj glas za masku koju žele spasiti od ispadanja iz daljnjeg natjecanja. Emisija 'Masked singer' će se prikazivati na glavnom RTL kanalu, u periodu 11.03. – 29.04., subotom navečer s početkom u 20:15 sati.
3
Tijekom svake emisije glasanje će biti moguće u u nekoliko navrata i u zadanom vremenskom periodu. Iznimka je zadnja emisija (29.04.) kad će glasanje biti moguće tijekom cijele emisije odnosno do trenutka kad voditeljica objavi da je glasanje zatvoreno. Glasovi pristigli u periodu kad glasanje nije aktivno, neće ući u bubanj za osvajanje tjednih
odnosno glavne nagrade. U bubanj za osvajanje glavne nagrade ulaze isključivo sudionici koji su u finalnoj emisiji glasali putem SMS-a ili telefonskog poziva na brojeve navedene u ovom Članku. Sudionik nagradne igre koji je osvojio tjednu nagradu, ne može osvojiti još jednu tjednu nagradu. Sudionik koji je osvojio tjednu nagradu, može konkurirati za osvajanje glavne nagrade, ali samo ukoliko da svoj glas u zadnjoj emisiji.
Članak 11.
Izvlačenje dobitnika
Tjedne nagrade
Svake subote, od 11.03. do 22.04., u prostorijama RTL-a (Jadran Film) na adresi Oporovečka 12, Zagreb, uz prisustvo posebne tročlane komisije održat će se nasumični kompjutorski
odabir jednog dobitnika tjedne nagrade. Izvlačenja će se održati na kraju svake emisije, odnosno nakon što se zatvori zadnji krug glasanja. Po izvučenom broju, tročlana komisija odmah kontaktira dobitnike kako bi mogla utvrditi njihove podatke za objavu u emisiji uživo i na web stranicama RTL-a. Ukoliko se prvi izvučeni dobitnik ne javi na telefonski poziv,
komisija nasumično bira idućeg dobitnika odnosno postupak se ponavlja dok se prvi izvučeni dobitnik ne javi na poziv i ne dostavi svoje osobne podatke.
Glavna nagrada
U subotu 29.04., u prostorijama RTL-a (Jadran Film) na adresi Oporovečka 12, Zagreb, uz prisustvo posebne tročlane komisije i javnog bilježnika, održat će se nasumični kompjutorski
odabir jednog dobitnika glavne nagrade. U bubanj za osvajanje glavne nagrade ulaze isključivo sudionici koji su u zadnjoj emisiji glasali putem SMS-a ili telefonskog poziva. Izvlačenje će se održati na kraju emisije, odnosno nakon što se zatvori glasanje. Po izvučenom broju, tročlana komisija i javni bilježnik odmah kontaktiraju dobitnika kako bi mogli utvrditi njegove/njene podatke za objavu u emisiji uživo te na web stranicama RTL-a. Ukoliko se prvi izvučeni dobitnik ne javi na telefonski poziv, komisija nasumično bira idućeg dobitnika odnosno postupak se ponavlja dok se prvi izvučeni dobitnik ne javi na poziv i ne dostavi svoje osobne podatke. Imena pojedinačnih dobitnika bit će objavljena svaki ponedjeljak u jutarnjim satima i to na stranici www.rtl.hr/show/masked-singer.
Članak 12.
Dobitnici će preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana telefonske obavijesti o dobitku. Što se preuzimanja tjednih nagrada tiče, RTL će svim dobitnicima dostaviti vouchere OTP banke na temelju kojih će u bilo kojoj poslovnici OTP banke trebati preuzeti Mastercard prepaid karticu na koju je uplaćen iznos naveden u Čl. 9. Priređivač se obvezuje da će po isteku roka postupiti prema Pravilniku o priređivanju nagradnih igara. Popis svih nepodijeljenih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.
4
Članak 13.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
Sudionika. Nepodijeljene i nepodignute nagrade biti će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.
Članak 14.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača Nagradne igre prema dobitniku.
Članak 15.
Priređivač može prekinuti Nagradnu igru samo uslijed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
Članak 16.
Sudjelovanjem u Nagradnoj igri svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija za njih izda suglasnost i budu
objavljena na web stranicama RTL-a.
Članak 17.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda Nagradne igre odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.
Članak 18.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ove Nagradne igre, nadležan je Općinski sud u Zagrebu.


OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI - PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNIM IGRAMA

Vaša privatnost je naš prioritet.

Hvala vam na interesu za sudjelovanje u našoj nagradnoj igri!

Kako bi mogli donijeti što kvalitetniju odluku o vašem eventualnom sudjelovanju u nagradnoj igri, postavljamo vam pitanja kroz ovaj obrazac, a time saznajemo vaše osobne podatke. Vaši su nam podaci važni. Znamo da su važni i vama. RTL je posvećen zaštiti podataka u skladu s najnovijim zakonima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Zato želimo biti vrlo transparentni o tome kako upotrebljavamo vaše podatke iz ove prijave te kako možete kontrolirati ono što radimo s tim podacima.

O ovoj obavijesti

Ova obavijest o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i upotrebu vaših osobnih podataka od strane nas i stranaka koje smo mi ovlastili, kao što su producentske kuće koje za nas proizvode televizijske emisije, kurirske službe putem kojih dostavljamo nagrade i sl.

Ova se obavijest odnosi na postupak obrade vaših osobnih podataka sudjelovanja u nagradnoj igri.

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Osobni podaci koje obrađujemo su svi podaci koje unosite u polja obrasca za prijavu ili dostavljate na drugi način.

Vaši podaci koristiti će se isključivo i jedino u svrhu sudjelovanja u nagradnoj igri.

Vaše podatke obrađivat ćemo mi i treće strane ovlaštene od nas, primjerice, kurirska služba.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe čuvanja podataka – a to je provođenje nagradne igre.

Kako koristimo vaše podatke?

Mi i ovlaštene treće strane možemo koristiti vaše podatke na različite načine, i to da bi mogli:

* analizirati i izabrati sudionike/sudionice nagradnih igara

* kontaktirati vas ukoliko bi imali kakvih pitanja vezanih uz vašu prijavu

* obraditi vašu bilo kakvu pritužbi ili upit

* dodijeliti vam nagradu i objavljivati vaše pojedinosti ukoliko osvojite neku od naših nagradnih igara

Vaše osobne podatke obrađujemo samo ako imamo pravnu osnovu za to. Općenito, obrađujemo ih samo zbog sljedećih razloga:

* dali ste pristanak za obradu. Ispunjavanjem i slanjem prijave dajete nam privolu za korištenje osobnih podataka.

* obrada je neophodna za sudjelovanje u nagradnoj igri

* obrada je neophodna za poštivanje naših zakonskih obveza.

* obrada je neophodna u svrhu naših legitimnih poslovnih interesa.

Dijelimo li vaše podatke?

Možemo proslijediti informacije o vama kako slijedi:

* trećim stranama koje smo ovlastili da djeluju u naše ime, kao što su naši zaposlenici i poslovni partneri neophodni za provođenje nagradne igre. Trećim stranama dopušten je pristup vašim podacima samo koliko je potrebno ispunjenje svrhe obrade podataka. Trećim stranama nije dopušteno koristiti podatke za bilo koju drugu svrhu.

* policiji, regulatornim tijelima ili pravnim savjetnicima u svezi s bilo kojim navodnim kaznenim djelom, nezakonitom aktivnošću ili sumnjom na kršenje Uvjeta korištenja i/ili kršenja drugih prava i obaveza, ako je to propisano zakonom ili gdje sumnjamo na štetu ili potencijalnu štetu drugima. Surađivat ćemo sa svim tijelima nadležnim za provođenje zakona ili postupati po sudskom nalogu kojim se traži otkrivanje identiteta ili lokacije ili bilo koje druge informacije o bilo kome tko krši bilo kakve zakonske odredbe kao i radi sprječavanja ili otkrivanja zločina ili uhićenja ili progona počinitelja kaznenih djela i prekršaja.

Jesu li moji podaci sigurni?

RTL u svakom trenutku održava razinu sigurnosti prilikom obrade podataka o korisnicima i posjetiteljima web stranica ili aplikacija, a koja je dovoljna za sprečavanje neovlaštenog pristupa, prilagodbe, otkrivanja ili gubitka osobnih podataka.

Kao dio održavanja sigurnosti, RTL potpisuje sporazume s dobavljačima da će se isti baviti i obrađivati osobne podatke u njegovo ime, pri čemu se tim dobavljačima nalažu odgovarajuće obveze kako bi se osigurala sigurnost tih podataka.

Koja su vaša prava?

Svi osobni podaci koje dostavljate bit će tretirani u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka ("GDPR") i svim drugim relevantnim zakonima koji se primjenjuju. Tu smo za vas kako bi vam omogućili korištenje svakog od vaših prava vezanih za vaše osobne podatke, i to:

* pravo pristupa svojim podacima kao i pravo tražiti kopiju osobnih podataka koje čuvamo o vama. Da biste to učinili, kontaktirajte nas na privacy@rtl.hr, navodeći da tražite kopiju osobnih podataka uključujući jasno određivanje pojedinosti vašeg zahtjeva. Prije nego li udovoljimo vašem zahtjevu, možda ćete morati poslati dokaz svog identiteta.

* pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka. Mi ćemo se pridržavati takvog zahtjeva, osim ako ne postoji valjani legitimni poslovni razlog zbog kojeg to ne činimo, primjerice, ako su nam ti podaci potrebni za kontinuirano pružanje naših usluga.

* pravo na ispravak. Možete zatražiti ispravljanje netočnih i/ili nepotpunih osobnih podataka.

* pravo na povlačenje privole. Tamo gdje obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, u bilo kojem trenutku možete povući vašu privolu.

* pravo na brisanje. Možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka i mi ćemo se vašeg zahtjeva pridržavati, osim ako ne postoji zakonska obveza čuvanja istih.

* pravo na prijenos podataka. U određenim okolnostima, možete zatražiti da vam dostavimo vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom obliku i prenesemo ih drugom pružatelju iste ili slične usluge. Ukoliko je ovo pravo primjenjivo, mi ćemo osigurati takav prijenos koliko će to biti to tehnički moguće.

* pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Predlažemo da nas kontaktirate ako imate bilo kakva pitanja ili ako imate prigovor u vezi s postupkom obrade vaših osobnih podataka. Neovisno o tome, imate pravo izravno kontaktirati nadležno nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj – Agenciju za zaštitu osobnih podataka radi podnošenja prigovora.

Voditelj obrade podataka

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Krapinska 45, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080451968, osobni identifikacijski broj (OIB): 07330149920

Za sva pitanja vezana uz vaše osobne podatke i ovu obavijest o zaštiti privatnosti možete nas kontaktirati na: RTL Hrvatska d.o.o., Zaštita privatnosti, Krapinska 45, 10000 Zagreb ili na privacy@rtl.hr.

Služba za korisnike od 09-17 sati na: 016388188 ili na podrska@rtl.hr

Organizator usluge: RTL Hrvatska, Krapinska 45, 10 000 Zagreb, OIB: 07330149920

Tehnička podrška (davatelj usluge): NTH Mobile d.o.o., Međimurska 28, 42000 Varaždin, OIB: 12385860076, Tel: 042/500-871