Ostalo

Pravila sudjelovanja u kreativnom natječaju 'Blagdanski recept za poklon bon u SPAR-u'

RTL
06.12.2020 15:00

Članak 1.

RTL Hrvatska d.o.o., Krapinska 45, 10000 Zagreb, OIB 07330149920 (u daljnjem tekstu: Priređivač ili RTL) u čijem je vlasništvu RTL digitalni portfelj (Facebook i Instagram stranice RTL.hr, Net, Žena, Tabloid.hr, RTL Vijesti, Život na vagi, Večera za 5 na selu, TriDvaJedan - kuhaj, te portali Net.hr, Rtl.hr) organizira kreativni natječaj pod nazivom Blagdanski recept za poklon bon u SPAR-u" (u daljnjem tekstu: Kreativni natječaj) za posjetitelje RTL-ovog digitalnog portfelja. Kreativni natječaj organizira se u svrhu promocije RTL-ovog digitalnog portfelja i SPAR-a.

Članak 2.

Kreativni natječaj počinje 7.12. u 20.45 sati i traje do 24.12.2020. do 20.44 sati.

Natječaj će se odvijati u jedanaest (11) krugova. Svaki krug traje 24 sata:

I. krug – od 7.12 u 20.45 do 8.12. u 20.44

II. krug – od 8.12 u 20.45 do 9.12. u 20.44

III. krug - od 9.12 u 20.45 do 10.12. u 20.44

IV. krug - od 10.12 u 20.45 do 11.12. u 20.44

V. krug - od 14.12 u 20.45 do 15.12. u 20.44

VI. krug – od 15.12 u 20.45 do 16.12. u 20.44

VII. krug - od 16.12 u 20.45 do 17.12. u 20.44

VIII. krug – od 17.12 u 20.45 do 18.12. u 20.44

IX. krug - od 21.12 u 20.45 do 22.12. u 20.44

X. krug - od 22.12 u 20.45 do 23.12. u 20.44

XI. krug - od 23.12 u 20.45 do 24.12. u 20.44

Tijekom trajanja Kreativnog natječaja jedan (1) od jedanaest (11) sudionika će imati priliku osvojiti:

Jedan (1) poklon bon u vrijednosti od 100,00 kuna (sto kuna)

Jedanaest (11) komentara sa najkreativnijim odgovorom na jedno pitanje Kreativnog natječaja na Facebook stranici 'TriDvaJedan - kuhaj' dobiti će po jedan (1) poklon bon u vrijednosti od 100,00 kuna (sto kuna).

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe, starije od 18 godina, koje prihvaćaju ova pravila (u daljnjem tekstu Sudionici). Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju, Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti sadržaj komentara i/ili njihovih poruka koje su sudionici ostavili unutar RTL-ovog digitalnog portfelja.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač može kontaktirati s njima te da im može povremeno slati obavijesti vezane uz Kreativni natječaj ili o digitalnom portfelju RTL-a. U slučaju da sudionik ne želi primati takve poruke, može prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju kako je opisano u Članku 6. ovih pravila.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da se na Facebook stranicama i web portalima RTL-ovog digitalnog portfelja objavi njihovo ime i prezime te vidi to što su napisali.

Priređivač se obvezuje da će dostavljene podatke Sudionika koristiti u dobroj namjeri, da privatne podatke Sudionika neće distribuirati trećoj strani te da će u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka prikupljene podatke prijaviti u zbirku podataka.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju svi punoljetni Sudionici koji od 7. prosinca do 24. prosinca opisno odgovore na postavljeno pitanje na Facebook stranici 'TriDvaJedan – kuhaj', te uvjere žiri svojim kreativnim odgovorom, u komentaru ispod postavljenog pitanja, jednim receptom za zadanu namirnicu, bez naknadnog uređivanja (edita). Svi odgovori koji se postave nakon perioda navedenog u Članku 2. neće biti uzeti u obzir.

Nakon završenog roka žiri će odabrati jedan (1) najkreativnijih odgovor na postavljeno pitanje, a rezultate će objaviti u roku od 72 sata nakon završetka jednog kruga Kreativnog natječaja. Rok za slanje bonova je 30 dana od datuma proglašenja dobitnika.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da podaci osobnog karaktera koje su dostavili Priređivaču uđu u bazu Kreativnog natječaja Priređivača te da će nakon 31. 12. 2021. godine biti uništeni. U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njihovih osobnih podataka kako je navedeno u Članku 6. Pravila.

Članak 5.

Svaki odgovor koja odgovara uvjetima Kreativnog natječaja navedenim u Članku 4. može biti objavljen na stranicama digitalnog portfelja RTL-a. Najkreativniji odgovori prema odabiru također mogu biti objavljeni na stranicama digitalnog portfelja RTL-a.

Svaki Sudionik može sudjelovati samo jednom. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da Priređivač može bez naknade koristiti te objaviti njihove osobne podatke: ime i prezime te fotografiju koja je dostavljena Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj. Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici su suglasni da priređivač te osobne podatke može koristiti bez naknade i objaviti u promotivne svrhe na internetu.

Priređivač zadržava pravo da pristigle komentare koji ne odgovaraju uvjetima navedenim u članku 4. ne objavi ili obriše.

Članak 6.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti tako da na mail adresu nagrade@rtl.hr inbox pošalje poruku ODUSTAJEM OD NATJEČAJA Blagdanski recept za poklon bon u SPAR-u".

Članak 7.

Priređivač prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke (ime i prezime, adresa) radi sudjelovanja u Kreativnom natječaju, radi kontaktiranja natjecatelja u svrhu provedbe Kreativnog natječaja te radi korištenja podataka o natjecatelju pobjedniku u sredstvima javnog informiranja (objava podataka o dobitnicima nagrada, objava slikovnih i audiomaterijala o predaji nagrada i slično).

Prikupljeni osobni podaci se dostavljaju trećim osobama (SPAR-u) i ne izvoze se izvan Europske unije.

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i obrađuju automatskom obradom, kojoj možete prigovoriti.

31. 12. 2021. godine briše se baza podataka s osobnim podacima sudionika Kreativnog natječaja.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku odustati od dane suglasnosti, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na e-adresu nagrade@rtl.hr (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja suglasnosti). U tom slučaju Sudionik se isključuje iz daljnjeg natjecanja i gubi pravo na dodijeljene nagrade jer mu uručenje nagrada više neće biti moguće.

RTL Hrvatska d.o.o. poštuje i prava Sudionika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava Sudionici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva RTL Hrvatska d.o.o. i/ili Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-adresu rtl@rtl.hr.

Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 8.

Svi sudionici Kreativnog natječaja suglasni su s Pravilima sudjelovanja u Kreativnom natječaju Blagdanski recept za poklon bon u SPAR-u" objavljenom na stranicama digitalnog portfelja RTL-a prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja Kreativnog natječaja.

U svakom trenutku tijekom trajanja Kreativnog natječaja Sudionici mogu uskratiti odobrenje za držanje, obradu i procesuiranje njegovih osobnih podataka.

Ako u bilo kojem trenutku Sudionik želi prekinuti svoje sudjelovanje u Kreativnom natječaju, može to učiniti na način da pošalje e-poruku nagrade@rtl.hr . Priređivač će u zakonskom roku po primitku e-poruke odgovoriti ili, ovisno o sadržaju zahtjeva, izbrisati Sudionika (podatke) i dostavljeni sadržaj iz svoje baze, što ne utječe na zakonitost obrade i korištenje prije povlačenja iz Kreativnog natječaja.

Članak 9.

Sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici preuzimaju odgovornost da su podaci koje su dostavili Priređivaču prilikom prijave na Kreativni natječaj istiniti, da ne dovode u zabludu te da se objavom dostavljenih osobnih podataka neće prekršiti ili ugroziti prava trećih osoba (autora komentara ili osoba koje se eventualno nalaze u komentaru). Priređivač nije ni na koji način odgovoran za sadržaj koji su objavili Sudionici. Za sve podatke i sadržaje koje pojedini Sudionik koristi u prijavi na Kreativni natječaj odgovoran je isključivo Sudionik koji je Priređivaču dostavio podatke i sadržaje. Ako se utvrdi da je sadržaj objavljen u ime pojedinih Sudionika nezakonit ili neprikladan, Priređivač će takav sadržaj odmah po primitku informacije ukloniti i Sudionika koji je prekršio pravila isključiti iz daljnjeg natjecanja.

Članak 10.

Jedan pobjednik Kreativnog natječaja za svoj kreativni odgovor će dobiti jednu nagradu od Priređivača – SPAR poklon bon u vrijednosti od 100,00 kuna (sto kuna).

Članak 11.

Tijek Kreativnog natječaja nadgledat će zaposlenici Priređivača. Komentari i poruke neprimjerenog sadržaja bit će izbrisani te neće biti objavljeni.

Članak 12.

Smatra se da su sudjelovanjem u Kreativnom natječaju Sudionici u svakom trenutku upoznati s ovim pravilima te da ih u potpunosti i bezuvjetno prihvaćaju.

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti, modificirati ili nadopuniti pravila Kreativnog natječaja ili Kreativni natječaj u slučaju nepredviđenih ili izmijenjenih okolnosti u potpunosti prekinuti.

Članak 14.

Svaka promjena vezana uz Pravila Kreativnog natječaja bit će objavljena na stranicama RTL-ovog digitalnog portfelja. O važnim promjenama i dopunama Priređivač može obavijestiti Sudionike i/ili objavljivanjem na stranicama RTL-ovog digitalnog portfelja.

RTL Hrvatska d.o.o.