Novosti

Udruga RTL pomaže djeci pomaže izgradnju Parka osjetila u Sisku

Uz stručno vodstvo odgajatelja djeca će učiti o sebi, okolišu koji ih okružuje i njegovoj važnosti, snalaženju u prostoru, svladavanju prepreka te o svim koristima koje okoliš pruža.

RTL
18.08.2015 15:00

Udruga RTL pomaže djeci" nastavlja s radom. Prije početka nove školske godine red je da i oni najmlađi dobiju nove, osvježene prostore pa se tako u Sisku u sklopu Dječjeg vrtića Sisak Novi radi Park osjetila . Park će biti smješten u dvorišnom prostoru objekata Radost" i Maslačak", a cilj je stvaranje sigurnog, raznolikog i razvojno-primjerenog okruženja za učenje na otvorenom koji doprinosi obogaćivanju kurikuluma i poticanju razvoja kroz sva osjetila. Osjetilni park predviđen je za aktivaciju svih pet osjetila, a osmišljen je tako da potakne, između ostalog, i razvoj motorike periodičkom izmjenom podloge po kojoj se dijete kreće.

RTL pomaze djeci

Uz stručno vodstvo odgajatelja djeca će učiti o sebi, okolišu koji ih okružuje i njegovoj važnosti, snalaženju u prostoru, svladavanju prepreka te o svim koristima koje okoliš pruža.

Projekt Parka osjetila, čija je vrijednost 47.825,08 kuna, primarno je orijentiran na djecu predškolskog uzrasta, no kako je riječ o projektu koji je jedini takve vrste na području grada Siska i šire, koristit će se i za organizirane edukacijske posjete školske djece. Ono što će biti jedna od najvećih koristi Parka jest činjenica da je izuzetno dobar za djecu s teškoćama u razvoju koji najčešće imaju problema s osjetilnošću i senzoričkom integracijom.