#Boris Vujčić

Image
Guverner HNB-a o prešutnim prekoračenjima

'Banke će do 30. lipnja iduće godine svim potrošačima ponuditi vraćanje na dopuštena prekoračenja'

Image
Guverner HNB-a o prešutnim prekoračenjima

'Banke će do 30. lipnja iduće godine svim potrošačima ponuditi vraćanje na dopuštena prekoračenja'

Image
Ulazak u Eurozonu

Vujčić o ulasku u Eurozonu: 'Cijene u eurima u Hrvatskoj se mogu iskazivati već od danas'

Image
Ulazak u Eurozonu

Vujčić o ulasku u Eurozonu: 'Cijene u eurima u Hrvatskoj se mogu iskazivati već od danas'