#česi

Image

Alarmantni podatci CESI-jeva istraživanja: 40% školaraca odobrava nasilje nad ženama, a ljubomoru smatra iskazom ljubavi

Image

Alarmantni podatci CESI-jeva istraživanja: 40% školaraca odobrava nasilje nad ženama, a ljubomoru smatra iskazom ljubavi

Image
troše i piju

Doznajte koji narodi najviše troše na alkohol!

Image
troše i piju

Doznajte koji narodi najviše troše na alkohol!