#flaširana voda

Image

Ima li razlike između flaiširane vode i one iz slavine?

Image

Ima li razlike između flaiširane vode i one iz slavine?

Image
MISLE DA JE SIGURNIJA OD VODE IZ SLAVINE

Manjine više kupuju flaširanu vodu

Image
MISLE DA JE SIGURNIJA OD VODE IZ SLAVINE

Manjine više kupuju flaširanu vodu