#imigranti

Image

Ida Prester pomaže izbjeglicama u Beogradu: 'Moramo se sami organizirati'

Image

Ida Prester pomaže izbjeglicama u Beogradu: 'Moramo se sami organizirati'

Image
hvalevrijedan čin

Ida Prester pomaže izbjeglicama u Beogradu: 'Moramo se sami organizirati'

Image
hvalevrijedan čin

Ida Prester pomaže izbjeglicama u Beogradu: 'Moramo se sami organizirati'