Ostani doma
Novosti / Hrvatska

NOMEN EST OMEN

Istražili smo koja su bila najpopularnija imena u deseteljeću vašeg rođenja - po županijama: je li i vaše među njima?

Istražili smo koja su bila najpopularnija imena u deseteljeću vašeg rođenja - po županijama: je li i vaše među njima?
RTL

Otkrivamo koja su najučestalija imena hrvatskih građana po županijama i prema godini rođenja

Ako se zovete "Ana" ili "Marija" ili pak "Ivan" ili "Josip", vjerojatno ste već navikli da u prostorijama u kojima se nalazite imate nekoliko imenjakinja, odnosno imenjaka. Budući da u posljednje vrijeme u Hrvatskoj raste trend nadijevanja kratkih "stranih" imena djeci, odlučili smo provjeriti koja imena su desetljećima prije, zaključno s 2011., bila najpopularnija. Kao izvor smo koristili podatke s Državnog zavoda za statistiku.

Na razini Hrvatske, ukupno je najpopularnije ime Ivan, a slijede ga Josip, Marko, Stjepan, Tomislav, Željko, Ivica, Ante, Mario i 10. Nikola. Što se tiče ženskih imena na razini Hrvatske, to su, redom: Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Katarina, Nada, Dragica, Ljubica, Vesna te Marina.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Krapinsko-zagorska županija

U Krapinsko-zagorskoj županiji, ukupno su najučestalija muška imena, prema posljednjem popisu stanovništva, redom: Ivan, Stjepan, Josip, Dragutin, Željko, Tomislav, Franjo, Marko, Mario i Ivica, dok su ženska Marija, Ana, Štefanija, Štefica, Ivana, Dragica, Ljubica, Martina, Mirjana i Katarina.

S datumima rođenja koji datiraju iz 1929. i ranije, tri najpopularnija muška imena bila su Stjepan, Ivan i Franjo, a ženska Marija, Ana i Štafanija. U tridesetima su prednjačili Ivan, Stjepan i Josip te ponovno Marija, Ana i Štefanija. U četrdesetima su hit imena bila Stjepan, Ivan i Josip te Marija, Ana i Dragica - čija je popularnost očito iz "top 3" izgurala Štafaniju. Pedesetih su najpopularnija muška imena ostala ista kao četrdesetih, ali su najučestalija ženska imena bila Marija, "povratnica" Štefanija i - Štefica.

Šezdesete: Ivan, Stjepan, Josip; odnosno Marija, Mirjana i Štefica
Sedamdesete: Damir, Ivica, Mario; odnosno Mirjana, Snježana i Gordana
Osamdesete: Mario, Tomislav, Marko; odnosno Ivana, Martina i Marija
Devedesete: Matija, Marko i Ivan; odnosno Ivana, Valentina i Petra
Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011.,  najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Karlo, Ivan, Marko, Matija, Patrik, David, Filip, Mihael i Nikola; odnosno ženska Lana, Lucija, Petra, Lorena, Ana, Ema, Sara, Nika, Lea i Karla.

Zagrebačka županija

Ukupno gledajući, najučestalija imena koja su se pojavljivala u ovoj županiji su redom: Ivan, Stjepan, Josip, Marko, Tomislav, Ivica, Željko, Mario, Nikola i Franjo, odnosno Marija, Ana, Ivana, Marica, Dragica, Katarina, Mirjana, Martina, Ljubica i Marina.

Prije 1929. godine, pobjednički "trojci" bili su Ivan, Stjepan i Josip, odnosno Ana, Dragica i Ljubica. Tridesetih su Ivan i Stjepan zamijenili mjesta,  dok se situacija sa ženskim imenima nije mijenjala, a četrdesetih su imena Ivan i Stjepan ponovno izvršila rotaciju, baš kao i Marica i Dragica.

Pedesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Marica i Dragica
Šezdesete: Željko, Ivan i Stjepan; odnosno Mirjana, Snježana i Vesna
Sedamdesete: Tomislav, Mario i Ivica; odnosno Ivana, Gordana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Tomislav, Marko; odnosno Ivana, Ana i Martina
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Petra

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Filip, Josip, Karlo, Antonio, Mihael, Leon i Dominik, a top 10 ženskih - Lucija, Lana, Ana, Petra, Sara, Ema, Nika, Marija, Lorena i Laura.

Sisačko-moslavačka županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Ivica, Željko, Milan, Marko, Nikola, Mario i Tomislav; odnosno Marija, Ana, Ljubica, Ivana, Kata, Marica, Milka, Dragica, Nada te Katica

1929. i prije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Ljubica
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Nada i Ljubica
Šezdesete: Željko, Ivica i Josip; odnosno Mirjana, Vesna i Snježana
Sedamdesete: Ivica, Željko i Mario; odnosno Ivana, Snježana i Mirjana
Osamdesete: Ivan, Mario i Tomislav; odnosno Ivana, Martina i Ana
Devedesete: Ivan, Marko i Jospi; odnosno Ivana, Marija i Ana

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Filip, Karlo, Antonio, Josip, Matej, David i Patrik; odnosno: Lucija, Ana, Petra, Lana, Sara, Ema, Ivana, Marija, Lorena te Iva.

Karlovačka županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Nikola, Željko, Ivica, Marko, Stjepan, Milan, Tomislav i Mario; odnosno Marija, Ana, Marica, Ivana, Dragica, Anka, Milka, Ljubica, Nada i Mirjana

1929. i ranije: Ivan, Josip i Nikola; odnosno Marija, Ana i Kara
Tridesete: Ivan, Josip i Nikola; odnosno Marija, Ana i Dragica
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Marica
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marica, Marija i Nada
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marica, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Ivica, Željko i Dražen; odnosno Ivana, Snježana i Marina
Osamdesete: Ivan, Tomislav i Mario; odnosno Ivana, Maja i Ana
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, David, Josip, Filip, Antonio, Matija, Karlo i Mateo. Najčešća ženska imena su, pak, redom: Lucija, Lana, Petra, Ana, Sara, Nika, Ema, Marija, Lorena i Dora.

Varaždinska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Marko, Mario, Ivica, Franjo, Dragutin, Nikola i Vladimir; odnosno Marija, Ana, Ivana, Štefanija, Katarina, Dragica, Mirjana, Ljubica, Štefica i Martina.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Dragica
Tridesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Katarija
Četrdesete: Ivan, Stjepan i Josip, odnosno Marija, Ana i Štefanija
Pedesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Štefanija i Ana
Šezdesete: Josip, Ivan i Stjepan; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Ivica i Damir; odnosno Snježana, Mirjana i Sanja
Osamdesete: Marko, Mario i Tomislav; odnosno Ivana, Martina i Marina
Devedesete: Matija, Nikola i Marko; odnosno Ivana, Petra i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, David, Karlo, Ivan, Leon, Filip, Marko, Patrik, Lovro i Matija; a deset najučestalijih ženskih imena, redom: Lana, Lucija, Sara, Ema, Lorena, Ana, Petra, Ivana, Marta i Nika.

Koprivničko-križevačka županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Željko, Franjo, Marko, Tomislav, Ivica, Marijan i Mario; odnosno Marija, Ana, Katarina, Ivana, Katica, Ljubica, Marica, Dragica, Mirjana i Nada.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; Marija, Ana i Marica
Tridesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Katarina
Četrdesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Katarina
Pedesete: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Nada i Ana
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Dražen i Željko; odnosno Marina, Mirjana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Tomislav i Marko; odnosno Ivana, Martina i Ana
Devedesete: Ivan, Matija i Marko; odnosno Ivana, Petra i Ana

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Karlo, Marko, David, Filip, Mihael, Leon, Matija i Dominik, dok su najpopularnija ženska imena, redom: Lana, Lucija, Petra, Lorena, Ana, Sara, Ivaba, Ema, Lea i Nika.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Željko, Stjepan, Marko, Milan, Nikola, Tomislav, Mario i Franjo, odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Milka, Ankica, Nada, Mirjana, Dragica i Marica.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Nada i Ankica
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Snježana
Sedamdesete: Željko, Dalibor i Goran; odnosno Sanja, Snježana i Mirjana
Osamdesete: Ivan, Mario i Tomislav; odnosno Ivana, Martina i Maja
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Valentina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Josip, Antonio, Karlo, Mihael, Filip, Mateo i Patrik; odnosno ženska Petra, Lucija, Ana, Lana, Sara, Lorena, Ivana, Ema, Marija i Matea


Primorsko-goranska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Željko, Damir, NIkola, Milan, Ivica, Luka i Tomislav; odnosno Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Vesna, Nada, Sanja, Marina, Gordana i Ivanka

1929. i ranije: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Danica
Tridesete: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Anka
Četrdesete: Ivan, Josip i Milan; odnosno Marija, Ana i Nada
Pedesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Vesna i Mirjana
Šezdesete: Željko, Damir i Ivica; odnosno Vesna, Snježana i Gordana
Sedamdesete: Igor, Goran i Damir; odnosno Sandra, Sanja i Nataša
Osamdesete: Ivan, Marko i Marin; odnosno Ivana, Ana i Maja
Devedesete: Ivan, Luka i Marko; odnosno Ana, Ivana i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, David, Antonio, Karlo, Marko, Filip, Mateo, Dominik i Leon; odnosno ženska Lucija, Lana, Ana, Sara, Nika, Petra, Ema, Laura, Mia i Lara.

Ličko-senjska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Milan, Josip, Nikola, Ivica, Marko, Mile, Tomislav, Željko i Ante; odnosno Marija, Ana, Anka, Kata, Ivana, Milka, Manda, Katarina, Katica i Marijana 

1929. i ranije: Ivan, Milan i Nikola; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Nikola i Milan; odnosno Marija, Kata i Ana
Četrdesete: Ivan, Milan i Nikola; odnosno Marija, Anka i Kata
Pedesete: Ivan, Milan i Nikola; odnosno Marija, Anka i Kata
Šezdesete: Milan, Ivica i Ivan; odnosno Marija, Ankica i Marijana
Sedamdesete: Ivica, Milan i Tomislav; odnosno Marija, Ivana i Marijana
Osamdesete: Ivan, Milan i Tomislav; odnosno Ivana, Ana i Nikolina
Devedesete: Ivan, Josip, Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Josip, Antonio, Filip, Nikola, Karlo, Matej i Mateo; odnosno ženska Ana, Marija, Lucija, Ivana, Iva, Petra, Lana, Matea, Katarina i Nika.

Požeško-slavonska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Željko, Tomislav, Stjepan, Ivica, Antun, Mario i Luka; odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Ljubica, Marica, Ankica, Katarina, Dragica i Nada

1929. i ranije: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Antun; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Ankica i Marica
Šezdesete: Željko, Ivica i Josip; odnosno Marica, Ankica i Marija
Sedamdesete: Tomislav, Mario i Željko; odnosno Marija, Marijana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Ana
Devedesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Josip, Matej, David, Filip, Karlo, Mihael i Antonio; odnosno ženska Ana, Petra, Marija, Lana, Sara, Lucija, Marta, Ivana i Iva

Virovitičko-podravska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Željko, Marko, Tomislav, Franjo, Mario, Ivica i Milan; odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Katarina, Mirjana, Nada, Marica, Marina i Dragica.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Nada
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Ivica i Dražen; odnosno Danijela, Sanja i Snježana
Osamdesete: Ivan, Tomislav i Mario; odnosno Ivana, Marina i Martina
Devedesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Ivana, Martina i Ana

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Filip, Karlo, Mateo, Matej, David, Josip i Antonio; odnosno ženska Lana, Ana, Sara, Lorena, Petra, Iva, Lucija, Ema, Ivana i Marija.

Brodsko-posavska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Stjepan, Antun, Tomislav, Željko, Mato i Ivica; odnosno Marija, Ana, Kata, Ivana, Manda, Mara, Katarina, Marica, Marina i Anka

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Josip; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Antun; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Antun; odnosno Marija, Ana i Kata
Šezdesete: Ivan, Željko i Josip; odnosno Marija, Marica i Ana
Sedamdesete: Mario, Ivica i Tomislav; odnosno Marija, Marijana i Snježana
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Marina
Devedesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Josip, Filip, Antonio, Matej, Karlo, Mihael i David; odnosno Ana, Lana, Petra, Marija, Sara, Lucija, Lorena, Matea, Ivana i Nikolina

Zadarska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Ante, Josip, Marko, Šime, Luka, Tomislav, Ivica, Nikola i Željko; odnosno Marija, Ana, Ivana, Lucija, Mirjana, Marina, Anka, Milka, Nada i Katarina.

1929. i ranije: Ante, Šime i Ivan; odnosno Marija, Milka i Zorka
Tridesete: Ante, Ivan i Šime; odnosno Marija, Ana i Milka
Četrdesete: Ante, Ivan i Šime; Marija, Anka i Ana
Pedesete: Ivan, Ante i Željko; odnosno Marija, Nada i Mirjana
Šezdesete: Ivica, Željko i Dragan; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Ivica, Ante i Tomislav; odnosno Ana, Ivana i Marijana
Osamdesete: Ivan, Ante i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Luka i Josip; odnosno Lucija, Ivana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Roko, Marko, Josip, Karlo, Ante, Lovre, Antonio i Jakov; odnosno Lucija, Petra, Sara, Lana, Marija, Laura, Marta, Ana, Ema i Anđela.

Osječko-baranjska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Marko, Željko, Ivica, Tomislav, Mario, Luka i Damir; odnosno Marija, Ana, Ivana, Anica, Katica, Kata, Mirjana, Ružica, Katarina i Nada


1929. i ranije: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Anica i Katica
Šezdesete: Željko, Ivica i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Goran i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Danijela
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Matej, Filip, David, Josip, Karlo, Petar i Leon; odnosno Petra, Ana, Lucija, Lana, Sara, Iva, Marija, Lara, Lea i Ema.

Šibensko-kninska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ante, Ivan, Marko, Josip, Nikola, Ivica, Tomislav, Petar, Luka i Željko; odnosno Marija, Ana, Ivana, Mirjana, Anka, Kata, Zorka, Nada i Katarina.

1929. i ranije: Ante, Ivan i Nikola; odnosno Marija, Ana i Milka
Tridesete: Ante, Ivan i Nikola; odnosno Marija, Ana i Milka
Četrdesete: Ante, Ivan i Josip; odnosno Marija, Ana i Milka
Pedesete: Ante, Ivan i Branko; odnosno Marija, Ana i Nada
Šezdesete: Ivica, Željko i Ante; odnosno Marija, Mirjana i Nada
Sedamdesete: Ivica, Ante i Ivan; odnosno Ivana, Anita i Marijana
Osamdesete: Ivan, Ante i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Ante i Marko; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Ante, Josip, Roko, Filip, Antonio, Karlo i Toni; odnosno Ana, Petra, Lucija, Marija, Iva, Anđela, Lana, Sara, Marta i Ivana.

Vukovarsko-srijemska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Tomislav, Željko, Stjepan, Antun, Mato, Ivica i Mario; odnosno Marija, Ana, Ivana, Kata, Ljubica, Mara, Anica, Katarina, Mirjana i Katica.

1929. i ranije: Ivan, Marko i Stjepan; Marija, Ana i Kata
Tridesete: Ivan, Stjepan i Marko; odnosno Marija, Ana i Kata
Četrdesete: Ivan, Josip i Marko; odnosno Marija, Ana i Kata
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Kata
Šezdesete: Željko, Ivan i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Željko, Josip i Goran; odnosno Marija, Ivana i Mirjana
Osamdesete: Ivan, Josip i Tomislav; odnosno Ivana, Marija i Ana
Devedesete: Ivan, Marko i Josip; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Filip, Matej, David, Josip, Antonio, Karlo i Mihael; odnosno Ana, Lana, Marija, Petra, Sara, Ivana, Lucija, Iva, Nikolina i Ema.

Splitsko-dalmatinska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Ante, Josip, Marko, Petar, Ivica, Luka, Mate i Mario; odnosno Marija, Ana, Ivana, Iva, Mirjana, Jelena, Marina, Mara, Anka i Maja.

1929. i ranije: Ivan, Ante i Josip; odnosno Marija, Ana i Mara
Tridesete: Ante, Ivan i Petar; odnosno Marija, Ana i Iva
Četrdesete: Ante, Ivan i Josip; odnosno Marija, Ana i Mara
Pedesete: Ante, Ivan i Ivica; odnosno Marija, Ana i Mirjana
Šezdesete: Ante, Ivan i Ivica; odnosno Marija, Mirjana i Snježana
Sedamdesete: Ante, Ivan i Ivica; odnosno Ivana, Marija i Marijana
Osamdesete: Ivan, Ante i Josip; odnosno Ivana, Ana i Jelena
Devedesete: Ivan, Ante i Josip; odnosno Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Ivan, Luka, Ante, Josip, Marko, Roko, Antonio, Marin, Duje i Toni; odnosno Ana, Petra, Lucija, Lana, Ivana, Marija, Mia, Sara, Nina i Lara.

Istarska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Mario, Marko, Anton, Milan, Goran, Damir, Igor i Luka; odnosno Marija, Ana, Mirjana, Ivana, Vesna, Kristina, Marina, Sanja, Gordana i Sandra.

1929. i ranije: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Milka
Tridesete: Ivan, Josip i Anton; odnosno Marija, Ana i Milka
Četrdesete: Ivan, Josip i Mario; odnosno Marija, Ana i Milka
Pedesete: Ivan, Branko i Josip; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Šezdesete: Damir, Mladen i Davor; odnosno Vesna, Mirjana i Marija
Sedamdesete: Igor, Alen i Goran; odnosno Sandra, Kristina i Sanja
Osamdesete: Ivan, Marko i Goran; odnosno Ivana, Martina i Sanja
Devedesete: Ivan, Luka i Marko; odnosno Ivana, Sara i Martina

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, David, Ivan, Antonio, Marko, Mateo, Filip, Leon, Erik i Matija; odnosno Lana, Sara, Nina, Ana, Nika, Lucija, Lara, Ema, Petra i Mia.

Dubrovačko-neretvanska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Ante, Ivo, Nikola, Marko, Josip, Mario, Pero, Petar i Ivica; odnosno Marija, Ana, Ivana, Mara, Katarina, Ane, Mirjana, Nikolina, Marina i Karica.

1929. i ranije: Ivan, Ivo i Antun; odnosno Marija, Mara i Ane
Tridesete: Ivan, Ivo i Antun; odnosno Marija, Mara i Ane
Četrdesete: Ivan, Ante i Ivo; odnosno Marija, Ana i Mara
Pedesete: Ivo, Ivan i Ante; odnosno Marija, Nada i Katica
Šezdesete: Ivica, Željko i Ante; odnosno Marija, Marina i Mirjana
Sedamdesete: Mario, Ivica i Ante; odnosno Ivana, Marija i Ana
Osamdesete: Ivan, Ante i Mario; odnosno Ivana, Ana i Marija
Devedesete: Ivan, Ante i Mario; Ivana, Ana i Marija

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Ivan, Luka, Marko, Petar, Ante, Josip, Antonio, Nikola, Marin i Roko; odnosno Petra, Ana, Ivana, Marija, Iva, Nika, Lana, Nina i Matea.

Međimurska županija

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Stjepan, Franjo, Dragutin, Nikola, Antun, Marko, Vladimir i Mario; odnosno Marija, Ana, Katarina, Nada, Ivana, Jelena, Mirjana, Terezija, Dragica i Ljubica.

1929. i ranije: Ivan, Stjepan i Franjo; odnosno Marija, Katarina i Ana
Tridesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Katarina i Ana
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Katarina
Pedesete: Ivan, Josip i Stjepan;  odnosno Marija, Nada i Ana
Šezdesete: Ivan, Josip i Željko; odnosno Marija, Mirjana i Vesna
Sedamdesete: Mario, Dejan i Damir; odnosno Mirjana, Gordana i Danijela
Osamdesete: Nikola, Marko i Mario; odnosno Ivana, Martina i Maja
Devedesete: Marko, Nikola i Luka; odnosno Ivana, Martina i Maja

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, David, Karlo, Filip, Ivan, Matija, Leon, Lovro, Marko i Fran; odnosno Lana, Sara, Ema, Lucija, Lorena, Nika, Hana, Ana, Lea i Dora.

Grad Zagreb

Top 10, ukupno, bez obzira na godinu rođenja, redom: Ivan, Josip, Marko, Tomislav, Željko, Stjepan, Luka, Mario, Damir i Nikola; odnosno Marija, Ana, Ivana, Vesna, Nada, Mirjana, Katarina, Dragica, Maja i Matrina.

1929. i ranije: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Dragica
Tridesete: Ivan, Josip, Stjepan; odnosno Marija, Ana i Dragica
Četrdesete: Ivan, Josip i Stjepan; odnosno Marija, Ana i Dragica
Pedesete: Ivan, Željko i Josip; odnosno Marija, Vesna i Nada
Šezdesete: Željko, Damir i Ivan; odnosno Snježana, Vesna i Sanja
Sedamdesete: Tomislav, Mario i Ivan; odnosno Ivana, Ana i Martina
Osamdesete: Ivan, Marko, Tomislav; odnosno Ivana, Ana i Maja
Devedesete: Ivan, Marko i Luka; odnosno Ana, Ivana i Petra

Prema posljednjem popisu stanovništva (2011.), uzimajući u obzir generacije rođene u razdoblju od 2000. do 2011., najpopularnija muška, odnosno ženska imena su, redom: Luka, Ivan, Marko, Filip, Karlo, Fran, Petar, Dominik, Josip i Lovro; odnosno Lucija, Ana, Nika, Lana, Petra, Sara, Ema, Dora, Laura i Lara.

 

Preporučujemo ti još sadržaja

Reci što misliš!