Ostani doma
Hrvatska / Parlamentarni izbori 2020.

Izbori na RTL-u

Pravila informativnog programa za praćenje izbora zastupnika u Hrvatski Sabor 2020.

Pravila informativnog programa za praćenje izbora zastupnika u Hrvatski Sabor 2020.

Objavljujemo pravila za praćenje izbora zastupnika u Sabor


PRAVILA INFORMATIVNOG PROGRAMA ZA PRAĆENJE IZBORA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR 2020.

OPĆA NAČELA

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Informativni program RTL-a pratit će predizbornu kampanju i parlamentarne izbore na istinit, objektivan i nepristran način. Pri tome ćemo gledateljima pružiti vjerodostojnu, točnu i pravodobnu informaciju na temelju koje će moći formirati vlastito mišljenje. Vodeći se demokratskim načelima, urednici i novinari Informativnog programa RTL-a će nastojati osigurati jednaki prostor za predstavljanje i propitivanje programa svih relevantnih izbornih takmaca.

U predizbornom i izbornom vremenu Informativni program RTL-a nastavit će se voditi prvenstveno uredničkom i novinarskom procjenom o relevantnosti i zanimljivosti određene informacije za gledatelje. Novinari i urednici analizirat će stranačke programe te propitivati stavove stranaka, koalicija ili neovisnih lista o relevantnim političkim i društvenim pitanjima. Također će uspoređivati njihove kadrovske potencijale poduzete akcije i predizbornu taktiku. 

U istraživanjima javnog mnijenja i izlaznim anketama na dan izbora analizirat ćemo raspoloženje birača uoči, tijekom i nakon izbora.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA

RTL će na svojoj internetskoj stranici, portalu www.rtl.hr, u rubrici Vijesti, omogućiti političkim strankama, odnosno stranačkim i neovisnim listama te kandidatima za zastupnike pripadnike nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: sudionici/kandidati) njihovo predstavljanje i predstavljanje njihovih programa.

Svaki sudionik ima pravo na 5-minutno predstavljanje.

Termin snimanja za predstavljanje i raspored prikazivanja predstavljanja na internetskoj stranici, portalu www.rtl.hr, kao i točno mjesto snimanja, bit će objavljeni na internetskoj stranici, portalu www.rtl.hr, u rubrici Vijesti, do dana 23. lipnja 2020. godine.  Jednom tako ustanovljeni termini ne mogu se mijenjati, a nedolazak pojedinog sudionika u izborima na ustanovljeni termin smatrat će se svojevoljnim odustajanjem od izborne promidžbe preko nakladnika.

Predstavljanje sudionika koji u svom govoru bude širio vjersku, nacionalnu i spolnu mržnju neće biti uvršteno u program. Također, sudionicima nije dopušteno nikakvo reklamiranje proizvoda kao ni nošenje bilo kakvih obilježja, osim stranačkih.

ZASTUPLJENOST

Kandidatom na parlamentarnim izborima smatrat će se svi oni koji se nalaze na izbornim listama stranaka, koalicija i nezavisnih lista, a koje je potvrdilo Državno izborno povjerenstvo. 

Informativni program RTL-a omogućit će pristup javnosti svim relevantnim sudionicima izbornog procesa. Medijsku zastupljenost stranke, koalicije ili neovisne liste odredit će zastupljenost u prošlom sazivu Hrvatskog Sabora te relevantna istraživanja javnog mnijenja te će biti u skladu s Pravilima o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe (NN 118/14). 

Stranke koje na izborima nastupaju udružene u koaliciju smatraju se jednim sudionikom u izborima te prava određena ovim Pravilima ne ostvaruju kao zasebne stranke. 

Ukoliko se tijekom predizborne kampanje nametnu određene stranke, koalicije i nezavisne liste, dobit će dostojan medijski prostor. 

Pri tome neće biti favoriziranja određenih stranaka, koalicija, nezavisnih lista ili pojedinaca. 

DRŽAVNI DUŽNOSNICI

Tijekom službene predizborne kampanje Informativni program RTL-a će o aktivnostima članova Vlade i drugih dužnosnika izvještavati samo ako se radi o događajima od iznimne nacionalne važnosti koji se zbog prava javnosti ne mogu ignorirati. 

Sudionici se neće predstavljati kao kandidati na parlamentarnim izborima već isključivo kao državni dužnosnici.

IZVJEŠTAVANJE 

Informativni program RTL-a službeno počinje s praćenjem predizborne kampanje s njezinim početkom utvrđenim od strane Državnog izbornog povjerenstva.

Kalendar događanja

RTL će izraditi kalendar događanja za sve relevantne  stranačke, koalicijske i nezavisne liste (s naglaskom na nositelje lista) i na temelju toga, plan pokrivanja njihovih aktivnosti.  

Izvještavanje o predizbornim aktivnostima relevantnih i drugih kandidata ovisit će o uredničkoj procjeni, ali će se nastojati da pri tome svi relevantni kandidati budu razmjerno zastupljeni. 

Način izvještavanja

O parlamentarnim izborima Informativni program RTL-a izvještavat će u formi izvještaja o važnim predizbornim aktivnostima prema unaprijed utvrđenim pravilima o jednakopravnosti relevantnih izbornih aktera, te u formi analiza i komentara stručnih analitičara.

Vizualni identitet

Tijekom predizborne kampanje i izbornog procesa u redovitim informativnim emisijama RTL-a, koristit će se posebni grafički paketi koji označavaju informacije vezane uz parlamentarne izbore.

SUČELJAVANJE

Tijekom predizborne kampanje RTL može organizirati sučeljavanja sudionika na jasan i transparentan način, u kojem slučaju ćemo sudionike u emisiju pozvati na temelju istraživanja javnog mnijenja kojeg će za RTL na temelju reprezentativnog uzorka provesti agencija Promocija Plus. 

Pravila sučeljavanja, broj sudionika i  trajanje transparentno ćemo objaviti i predstaviti svim pozvanim sudionicima emisije sučeljavanja do 22. lipnja 2020. godine.  

ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNIJENJA

Sastavni dio u praćenju predizborne kampanje su istraživanja javnog mnijenja koja se ne mogu ignorirati - ona su u interesu javnosti i gledatelji o rezultatima takvih anketa trebaju biti informirani. Ključni su kontekst kao i način izvještavanja.  

Pri interpretaciji će se voditi računa o pitanjima, rezultatima i trendu. Naziv agencije, reprezentativni uzorak i statistička greška bit će jasno grafički označeni tijekom cijelog trajanja prezentacije. Istraživanjima javnog mnijenja neće se davati veća važnost i kredibilitet nego što ga zaslužuju. Istraživanja sugeriraju, ali nikad ne dokazuju ili pokazuju. 

Informativni program RTL-a objavit će samo ona istraživanja javnog mnijenja koja su provedena uz poštivanje najviših profesionalnih standarda i na reprezentativnom uzorku. Istraživanja javnog mnijenja koje su naručile stranke, koalicije ili nezavisne liste Informativni program RTL-a neće objavljivati.

POLITIČKA KOREKTNOST

U izvještavanju o predizbornim i izbornim aktivnostima Informativni program RTL-a neće davati prostor izjavama, govorima i komentarima koji vrijeđaju ili diskriminiraju na nacionalnoj, vjerskoj, spolnoj i svakoj drugoj osnovi.

NEPRISTRANOST NOVINARA I UREDNIKA

Novinari i urednici Informativnog programa RTL-a nisu politički angažirani. Ukoliko se netko od njih ipak uključi u predizbornu kampanju neke stranke, koalicije ili neovisne liste, zbog izbjegavanja sukoba interesa do završetka izbornog procesa neće obavljati svoj novinarski posao u Informativnom programu na RTL-u. 

Uredništvo Informativnog programa RTL-a 

Zagreb, 18. lipnja 2020. godine
 

Reci što misliš!