Ostani doma
Praktični savjeti

Ekologija

Znate li što spada u biootpad?

Znate li što spada u biootpad?
www.pixabay.com

Ako niste sigurni što spada u biootpad u nastavku pročitajte više o njemu, a navesti ćemo i nekoliko njegovih korisnih funkcija

Biootpad je ustvari kuhinjski otpad ili bolje rečeno, ostaci od pripreme hrane i vrtni ili zeleni otpad. Biootpad čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrlo je vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. 

Dakle, što spada u biootpad?

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

U biootpad spada sva odbačena i neiskorištena hrana te njezine sirovine kao i nusproizvodi.

Biootpad se biološki prerađuje na mjestu njegovog nastanka kompostiranjem, odnosno nakon što obavimo razvrstavanje otpada.

Od biootpada se proizvodi kompost, a kompost hrani biljke, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja.

Kompostiranje treba primijeniti gdje god je to moguće.

Povrtnjaci, rasadnici, parkovi, zelene površine, poljoprivredna, stočarska i šumarska gospodarstva, tržnice, sve su to mjesta gdje se biootpad prikuplja i koristi.

Još jedan način korištenja biootpada za proizvodnju bioplina.

U kućanstvima sve što spada u biootpad treba odlagati u posude od oko 10 l, s poklopcem, te prazniti ih barem jednom u 3 dana.

Ponovimo još jednom što spada u biootpad: ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka. Takav biootpad odlažemo u smeđe spremnike.

Ako imate mogućnosti za kompostiranje u vrtu, nabavite vrtni komposter te iskoristite otpad iz kuhinje i proizvodite kompost iz vlastitog biootpada.

Razvrstavanje otpada jedna je od najvažnijih metoda za očuvanje Zemlje.

 

 

Preporučujemo ti još sadržaja

Reci što misliš!