OBNOVA NAKON POTRESA

Arhitekti poslali Vladi prigovore na niz nedorečenosti mjera za obnovu Zagreba

Zagovaraju i plan hitnog zbrinjavanja stanovništva koje ne može boraviti u svojim domovima

Image
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Hina/ 28.10.2020. u 13:52

Arhitektonska struka u Savjetu za obnovu Zagreba uputila je primjedbe na program mjera i prijedlog Pravilnika o sadržaju projekta obnove zgrada oštećenih ožujskim potresom, koje trebaju poboljšati organizacijsku provedbu obnove.

Image
VELIKA STVAR

Obnovi.zg: Arhitekti pokrenuli platformu za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima

Image
VELIKA STVAR

Obnovi.zg: Arhitekti pokrenuli platformu za razmjenu podataka o Zagrebu i potresima

Predstavnici Hrvatske komore arhitekata, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društva arhitekata Zagreba i Udruženja arhitekata Hrvatske gospodarske Komore uputili su predsjedniku Stručnog savjeta za obnovu i ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darku Horvatu primjedbe na prijedloge Prvog programa mjera i Pravilnika o sadržaju projekta obnove.

Predloženi tekst Prvog programa mjera i dalje je vrlo opširan, neprecizan i često nejasan. Nije jasno na koji će se način nedvojbeno primjenjivati i u kojim rokovima će pojedini sudionici morati provoditi određene aktivnosti, zbog čega ne ispunjava svoju funkciju, kaže se u primjedbama.

Također, nije vidljivo na koji se način pristupilo donošenju odlučujućih kategorija u procesu obnove, kao ni na temelju čijih izvješća, nalaza i mišljenja je program izrađen.

Arhitekti podsjećaju da nije usvojen prijedlog za osnivanje visokostručnog interdisciplinarnog koordinacijskog tijela, što je od početka zagovarala arhitektonska struka, nego je to u prijedlogu Prvog programa mjera riješeno uvođenjem 14 operativnih koordinatora.

Arhitekti predlažu niz dopuna „nedorečenosti sadržaja i postupaka“ u kojima zagovaraju jasno određenje definicija i pojmova i njihovo ujednačavanje s pojmovima redovnog zakonodavstva, precizno navođenje izvora financiranja obnove pojedine skupine objekata i izradu detaljnog grafičkog prikaza te pravila zoniranja na kojima se provode posebni programi mjera.

Upravo se čita

Image
tri vrste u hrvatskoj

Od ugriza zmije u Hrvatskoj umrle su tri osobe, među njima i beba. Ako vidite otrovnicu, ovo morate znati

Također predlažu da se programom odredi potreba izrade cjelovite obnove zgrade kao nužne podloge za određivanje projektnih zadataka, definiraju precizni uvjeti prava i obveza tehničko-financijske kontrole projekata, preciziraju planski rokovi provedbe pojedinih mjera i definiraju uvjeti javne nabave za sve vrste usluga i radova.

Tome su priložili niz dopuna za projektnu dokumentaciju kao i dopune u korist građana, vlasnika oštećenih zgrada.

Zagovaraju i plan hitnog zbrinjavanja stanovništva koje ne može boraviti u svojim domovima gradnjom zamjenskih zgrada u neposrednoj blizini, traženje samo onih dokumenata koje tijela državne i javne vlasti ne posjeduju i unošenje prava vlasnika nekretnina na žalbu u postupku donošenja odluka o obnovi kao temeljnog građanskog prava.

Hina/ 28.10.2020. u 13:52

Više s weba

Pročitajte još

Image
JVP ZADAR

VIDEO Gori kod Nina: Požar izbio na jednoj farmi pa se proširio i na šumu. Gase ga dva aviona

Više s weba