Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču
Temelj pjesničkog jezika

Stilska izražajna sredstva - četiri glavne kategorije

Stilska izražajna sredstva svatko uči u školi, ali lako ih je zaboraviti. Ako se to i vama dogodilo, uz sljedeći tekst obnovite svoje znanje o stilskim izražajnim sredstvima

Image

otvorena knjiga

Foto: Pexels.com
Život i stil/ 1.3.2017. u 1:36
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Stilska izražajna sredstva pomažu književniku da izgradi neki svoj stil u pjesmama pomoću kojeg će biti prepoznatljiv nama čitateljima. Njima se književnik slikovito izražava kako bi svoj doživljaj što bolje prenio čitatelju. Ona se mogu podijeliti u četiri kategorije.

Figure misli – ovo stilsko izražajno sredstvo se odnosi na preneseno značenje riječi, postoji nekoliko figura:

antiteza − to je vrsta poredbe koja se temelji na suprotnosti

etimološka figura − ponavljanje istog korijena riječi

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

gradacija − označava postupno pojačavanje ili slabljenje

hiperbola − preuveličavanje

Upravo se čita

Image
HRANA KAO LIJEK

Zoran gotovo nikad ne jede ovu namirnicu zbog zdravlja: 'Potrebno je tražiti uzrok, a ne liječiti posljedice'

ironija − figura u kojoj se misli suprotno od onoga što se kaže

litota – slabljenje prvog izraza, ublažavanje i umanjivanje određenih dojmova i predodžbi, suprotna je hiperboli

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

oksimoron − predstavlja spajanje protuslovnih pojmova u novi pojam

paradoks − misao koja u sebi sadrži protuslovnost

poredba − uspoređivanje na temelju sličnosti

Figure dikcije ili glasovne (zvučne) figure – one stvaraju zvukovne efekte koji pojačavaju značenje riječi tako da se obogaćuje i pojačava intenzitet jezičnog izraza:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

 aliteracija − ponavljanje suglasnika u stihu

anadiploza − ponavljanje riječi s kraja jednoga na početku drugoga stiha

anafora − ponavljanje riječi na početku stihova

asonancija − ponavljanje samoglasnika u stihu

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

epifora − ponavljanje riječi na kraju stihova

onomatopeja − oponašanje zvukova iz prirode

simploka − ponavljanje riječi na početku i na kraju stihova

Sintaktičke figure ili figure konstrukcije – to su figure koje ostvaruju osobit poredak riječi u rečenici tako što se odstupa od gramatičkog rasporeda riječi:

Tekst se nastavlja ispod oglasa
Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

asindeton − to je nizanje riječi bez gramatičkog povezivanja izostavljanjem veznika; koriste se zarezi

elipsa − definira se kao izostavljanje riječi iz rečenične cjeline pri čemu se smisao cjeline može shvatiti

inverzija − red riječi ili dijelova rečenice obrnut od gramatički pravilnog

polisindeton − nizanje veznika bez gramatičke potrebe

retoričko pitanje − pitanje na koje se ne zahtijeva odgovor

Figure riječi ili tropi – ova stilska izražajna sredstva nastaju promjenom osnovnog značenja riječi:

alegorija − metafora produžena na djelo u cjelini

epitet − ukrasni pridjev

eufemizam – ublažavanje, umjesto opasnih ili nepristojnih riječi koriste se blaži izrazi

metafora − skraćena poredba ili prijenos značenja s jedne riječi na drugu na temelju sličnosti

metonimija − prijenos značenja s jedne riječi na drugu prema nekim stvarnim odnosima

personifikacija − figura u kojoj se stvarima, životinjama i biljkama daju ljudske osobine

simbol − zamjenjivanje riječi, životne pojave ili pojma njihovom alegorijskom oznakom

sinegdoha − figura u kojoj se dio uzima kao zamjena za veću cjelinu

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Više s weba

Pročitajte još

Image
Pravopis

Pravilno pisanje imena ulica i trgova

Imaš priču? Javi nam se!Pošalji priču

Više s weba