Ostani doma
Edukacija
Pretvaranje mjernih jedinica: Kako se pretvaraju jedinice za težinu?
Pixabay

Mjerne jedinice za težinu svima su dobro poznate, no kako se preračunavaju? U nastavku doznajte sve o temi pretvaranje mjernih jedinica

Kilogram je mjerna jedinica za masu te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica. Kilogram je definiran na Prvoj generalnoj konferenciji za utege i mjere 1889. godine u Parizu kao masa međunarodne pramjere (etalona) koja se čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege (BIPM) u Sévresu kraj Pariza. U nastavku doznajte sve o temi pretvaranje mjernih jedinica

Kopije prakilograma u svojim mjeriteljskim uredima čuvaju zemlje potpisnice Dogovora o metru, pa tako i Hrvatska. Od kilograma (kojega je naziv povijesno nastao kao decimalna jedinica od grama) ne tvore se decimalne jedinice, nego se one tvore od grama.

Upravo se čita

Preporučeno za tebe

Kilogram je jedina osnovna jedinica s predmetkom, te je do 20. svibnja 2019. jedina koja je definirana u odnosu na pramjeru, a ne na neko temeljno fizikalno svojstvo.

Decimalni predmetci primijenjuju se na tisuću puta manju jedinicu gram (znak: g), pa su jedinice. Pretvaranje mjernih jedinica

dekagram (znak: dag) 10 grama
hektogram (znak: hg) 100 grama
miligram (znak: mg) 0,001 grama
mikrogram (znak μg) 0,000 001 grama
nanogram (znak ng) 0,000 000 001 grama.

Od većih jedinica često se koristi tona (oznaka: t), 1000 kilograma.

Sada znate sve o temi pretvaranje mjernih jedinica

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Reci što misliš!