Edukacija
Pretvaranje mjernih jedinica: Kako se pretvaraju jedinice za težinu?
Pixabay

Mjerne jedinice za težinu svima su dobro poznate, no kako se preračunavaju? U nastavku doznajte sve o temi pretvaranje mjernih jedinica

Kilogram je mjerna jedinica za masu te jedna od osnovnih jedinica u Međunarodnom sustavu jedinica. Kilogram je definiran na Prvoj generalnoj konferenciji za utege i mjere 1889. godine u Parizu kao masa međunarodne pramjere (etalona) koja se čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege (BIPM) u Sévresu kraj Pariza. U nastavku doznajte sve o temi pretvaranje mjernih jedinica

Kopije prakilograma u svojim mjeriteljskim uredima čuvaju zemlje potpisnice Dogovora o metru, pa tako i Hrvatska. Od kilograma (kojega je naziv povijesno nastao kao decimalna jedinica od grama) ne tvore se decimalne jedinice, nego se one tvore od grama.

Kilogram je jedina osnovna jedinica s predmetkom, te je do 20. svibnja 2019. jedina koja je definirana u odnosu na pramjeru, a ne na neko temeljno fizikalno svojstvo.

Decimalni predmetci primijenjuju se na tisuću puta manju jedinicu gram (znak: g), pa su jedinice. Pretvaranje mjernih jedinica

dekagram (znak: dag) 10 grama
hektogram (znak: hg) 100 grama
miligram (znak: mg) 0,001 grama
mikrogram (znak μg) 0,000 001 grama
nanogram (znak ng) 0,000 000 001 grama.

Od većih jedinica često se koristi tona (oznaka: t), 1000 kilograma.

Sada znate sve o temi pretvaranje mjernih jedinica

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!

Reci što misliš!