Vrt i sobno bilje
Vegetacija biljaka: faza u kojoj se razvijaju korijen, listovi i grane
www.pixabay.com

Vegetacija biljaka predstavlja drugu fazu u sveukupnom razvoju biljke. Saznajte što se sve događa u procesu vegetacije biljaka

Vegetacija biljaka čini drugu fazu razvoja biljaka - dakle, nakon proklijavanja i ukorjenjivanja dolazi do vegetacije. Ona je, zapravo, proces rasta biljne mase (listova), internoda (grana) i razvoja korijena. 

Da bi vegetacija biljaka bila uspješna, potrebno je zadovoljiti određene uvjete: pripremu i presađivanje, vrstu i period svjetla, vlagu i temperaturu te prihranu.

Također, za vrijeme vegetacije, svjetlo mora biti upaljeno 18 sati, a ugašeno šest sati kroz 24 sata. Ako se taj period naruši, dođe do ozbiljnih poremećaja u razvoju biljke. Režimom svjetla od 18 sati potičemo rast korijena, grana i listova, glavne funkcije vegetacije.

Fotosinteza, u vegetaciji najvažniji proces, obavlja se za vrijeme svjetla - dana. Pomoću nje biljka uzima CO2 iz okoline i pretvara ga u kisik (O2). Bez fotosinteze nema rasta i razvoja korijena te biljka ne diše. U razdoblju vegetacije potrebno je manje svjetla nego u razdoblju cvatnje, a plavi spektar je glavni spektar koji potiče rast i razvoj biljaka.

Vlaga u prostoru treba se održavati između 50-80%. To se postiže smanjenom ventilacijom, ručnim špricanjem vode po zidovima prostora ili ovlaživačima zraka. Ovu količinu vlage potrebno je održavati za vrijeme cijelih 24 sata ciklusa neobavezno o periodu svjetla.

Temperaturna razlika izmedju “dana” i “noći” ne bi smjela smije biti veća od 5-6 stupnjeva celzija. Temperatura se u vegetaciji mora održavati u pravilu kao i kod proklijavanja, izmedju 20-25 stupnjeva celzijusa.

Niže temperature od 17 stupnjeva nagnat će biljku da “hibernira”, stagnira u razvoju. Više temperature od 27 stupnjeva u vegetaciji isušivati će prostor, tako će se i biljke “sušiti” iako korijen ima dovoljno vode.

Čitaj, prati i komentiraj naše priče i na našoj Facebook stranici Život i stil!​ 

Reci što misliš!